N A Č Í T Á M
Kategorie

Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s uzavřením a plněním obchodní smlouvy (uzavřením obchodu) se společností All for motorsport s.r.o., Líšný 2.díl 6, 468 22 Železný Brod - Líšný, IČO: 19955791 (dále jen „Správce“), je nezbytně nutné, aby tato společnost zpracovávala moje

a) jméno a příjmení,
b) fakturační/ dodací adresu,
c) telefonní číslo,
d) e-mail,
e) firemní údaje (název, sídlo, IČO, DIČ).

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění obchodní smlouvy a s tím souvisejícími činnostmi (např. zasílání zboží kurýrní službou, komunikace se zákazníkem prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, apod.).

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel plnění obchodní smlouvy a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje, v takovém rozsahu, aby bylo možné dodržet smlouvu, těmto Zpracovatelům:

a) kurýrní službě PPL CZ s.r.o. (více o zpracování osobních údajů službou PPL na www.ppl.cz),
b) kurýrní službě Zásilkovna - Packeta (více o zpracování osobních údajů službou na www.zasilkovna.cz),
c) příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

          a to za účelem

a) uzavření a plnění obchodní smlouvy a s tím souvisejícími činnostmi,
b) zasílání zboží, resp. daňových dokladů, faktur a jiných písemností kurýrní, resp. poštovní službou,
c) zpracování kontrolního hlášení, aj.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
a) telefonní číslo,
b) e-mail,

          a to za účelem

a) plnění obchodní smlouvy a s tím souvisejícími činnostmi,
b) informování o probíhajících prodejních akcích prostřednictvím e-mailu s obchodním sdělením,
c) komunikace ohledně dostupnosti zboží nebo stavu objednávky, apod.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

Jsem srozuměn/a se svým právem:
a) mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
b) požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
c) na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
e) na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
f) odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
g) podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.


Ohledně informací o zpracovávaných údajích, jejich úpravách a opravách nebo jejich smazání, kontaktujte prosím Správce, tj. společnost All for motorsport s.r.o.
na tomto e-mailu: info@allformotorsport.cz


 

Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomohli Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.